បាល់ទាត់​យូ​ហ្វា​ឆេ​ម​ពាន​លី​ក​ស្ត្រី វគ្គ16 ក្រុម​ចុង​ក្រោយ ជើង​ទី1 សម្រាប់​រាត្រី​ថ្ងៃ​ពុធ​នេះ​មាន11ប្រកួត

ការ​ប្រកួត​បាល់ទាត់​យូ​ហ្វា​ឆេ​ម​ពាន​លី​ក​ស្ត្រី វគ្គ 16 ក្រុម​ចុង​ក្រោយ ជើង​ទី 1 សម្រាប់​រាត្រី​ថ្ងៃ​ពុធ​នេះ​មាន 11 ប្រកួត ។ ក្រុម​ភ្ញៀវ Bayern, Barcelona, Liverpool សង្ឃឹម​ឈ្នះ ។

Kazygurt V Barcelona
Kazygurt (​កា​ហ្សា​ក់​ស្ថាន​) លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 1-1-3 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
10-12 Roa 4-0 Kazygurt
10-14 Kazygurt 2-2 Frankfurt
10-14 Frankfurt 4-0 Kazygurt
Barcelona (​អេ​ស្ប៉ា​ញ​) លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 4-1-0 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Barcelona 7-1 Levante
09-15 Bilbao 1-1 Barcelona
10-15 Barcelona 2-0 Valencia
(​ពុំ​មាន​ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា​)
ទស្សនៈ WDW: (​គ្មាន​)
ទស្សនៈ PD: (​គ្មាន​)

PK-35 V Rosengard
PK-35 (​ហ្វាំ​ង​ឡង់​) លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 3-1-1 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Pallokissat 1-1 PK-35
09-15 PK-35 2-3 Honka
10-15 Aland Utd 1-2 PK-35
Rosengard (​ស៊ុ​យ​អែ​ត​) លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 3-2-0 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Goteborg 0-0 Rosengard
09-15 Hammarby 0-1 Rosengard
10-15 Rosengard 2-0 Umea
(​ពុំ​មាន​ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា​)
ទស្សនៈ WDW: (​គ្មាន​)
ទស្សនៈ PD: (​គ្មាន​)

PAOK V Orebro
PAOK (​ក្រិ​ក​) លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 5-0-0 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
08-15 PAOK 4-0 Glentoran
08-15 PAOK 10-0 Dragon
08-15 NSA Sofia 0-4 PAOK
Orebro (​ស៊ុ​យ​អែ​ត​) លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 3-0-2 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Gauthiod 0-3 Orebro
09-15 AIK 1-2 Orebro
10-15 Orebro 2-3 Pitea
(​ពុំ​មាន​ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា​)
ទស្សនៈ WDW: (​គ្មាន​)
ទស្សនៈ PD: (​គ្មាន​)

Slavia V Brondby
Slavia (​ឆែក​) លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 4-0-1 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Slavia 5-0 Bohemians
09-15 Slovacko 1-2 Slavia
10-15 Slavia 2-0 Liberec
Brondby (​ដា​ណឺ​ម៉ាក​) លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 4-1-0 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Skovbakken 0-0 Brondby
09-15 Kolding 0-2 Brondby
10-15 Brondby 3-0 Skovbakken
(​ពុំ​មាន​ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា​)
ទស្សនៈ WDW: (​គ្មាន​)
ទស្សនៈ PD: (​គ្មាន​)

Standard Liege V Frankfurt
Standard Liege (​បែ​ល​ហ្ស៊ិ​ក​) លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 4-1-0 ។ 3 ប្រកួត​ចុង ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Standard Liege 1-1 Lierse
09-15 Eva’s Tienen 1-4 Standard Liege
10-15 Standard Liege 6-1 Heist
Frankfurt (​អា​ល្លឺ​ម៉​ង់​) លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 5-0-0 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Frankfurt 1-0 Turbine
09-15 Freiburg 0-14 Frankfurt
10-15 Koln 0-2 Frankfurt
(​ពុំ​មាន​ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា​)
ទស្សនៈ WDW: (​គ្មាន​)
ទស្សនៈ PD: (​គ្មាន​)

St. Polten V Verona
St. Polten (​អូ​ទ្រី​ស​) លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 5-0-0 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 St. Polten 2-0 Carinthians
09-15 Sudburgenland 0-4 St. Polten
10-15 St. Polten 4-1 Graz
Verona (​អីុ​តា​លី​) លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 4-0-1 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
05-15 Verona 1-0 Mozzanica
05-15 Zaccaria 1-3 Verona
09-15 Verona 0-0 P Brescia
(​ពុំ​មាន​ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា​)
ទស្សនៈ WDW: (​គ្មាន​)
ទស្សនៈ PD: (​គ្មាន​)

Lillestrom V Zurich
Lillestrom (​ន័​រវេ​ស​) លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 4-1-0 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Lillestrom 2-1 Trondheims
09-15 Klepp 2-5 Lillestrom
10-15 Lillestrom 1-1 Roa
Zurich (​ស្វ៊ី​ស​) លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 5-0-0 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Lugano 0-5 Zurich
10-15 Zurich 4-2 Luzern
10-15 Termen 0-13 Zurich
(​ពុំ​មាន​ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា​)
ទស្សនៈ WDW: (​គ្មាន​)
ទស្សនៈ PD: (​គ្មាន​)

Twente V Bayern
Twente (​ហូ​ឡង់​) លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 3-1-1 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 PSV 2-1 Twente
09-15 Twente 3-0 Heerenveen
10-15 Ajax 1-1 Twente
Bayern (​អា​ល្លឺ​ម៉​ង់​) លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 5-0-0 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Bayern 1-0 Wolfsburg
09-15 Duisburg 0-3 Bayern
10-15 Bremen 0-2 Bayern
(​ពុំ​មាន​ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា​)
ទស្សនៈ WDW: (​គ្មាន​)
ទស្សនៈ PD: (​គ្មាន​)

Atletico V Zorkiy
Atletico (​អេ​ស្ប៉ា​ញ​) លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 3-1-1 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Huelva 1-1 Atletico
09-15 Atletico 9-1 Albacete
10-15 Collerense 0-5 Atletico
Zorkiy (​រុ​ស្ស៊ី​) លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 3-0-2 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Kubanochka 1-0 Zorkiy
09-15 Zorkiy 0-1 Ryazan
10-15 Ryazan 2-3 Zorkiy
(​ពុំ​មាន​ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា​)
ទស្សនៈ WDW: (​គ្មាន​)
ទស្សនៈ PD: (​គ្មាន​)

Brescia V Liverpool
Brescia (​អីុ​តា​លី​) លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 5-0-0 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
05-15 Brescia 5-0 Mozzanica
05-15 Brescia 4-0 Tavagnacco
09-15 Verona 0-0 Brescia
Liverpool (​អង់គ្លេស​) លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 1-0-4 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Bristol Academy 1-4 Liverpool
09-15 Liverpool 0-4 Chelsea
10-15 Bristol Academy 4-2 Liverpool
(​ពុំ​មាន​ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា​)
ទស្សនៈ WDW: (​គ្មាន​)
ទស្សនៈ PD: (​គ្មាន​)

Stjarnan V Zvezda
Stjarnan (​អីុ​ស្លង់​) លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 5-0-0 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Stjarnan 2-1 IBV
09-15 Throttur 0-2 Stjarnan
09-15 Stjarnan 6-0 Afturelding
Zvezda (​រុ​ស្ស៊ី​) លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 3-0-2 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Zvezda 1-0 Kubanochka
09-15 Zvezda 4-1 Kubanochka
10-15 Kubanochka 2-1 Zvezda
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 2 ប្រកួត​គឺ​៖
10-14 Zvezda 3-1 Stjarnan
10-14 Stjarnan 2-5 Zvezda
ទស្សនៈ WDW: (​គ្មាន​)
ទស្សនៈ PD: (​គ្មាន​)