អ្នកតម្លើង Camera

Company

HONEST Technic Co., Ltd   

type

Private Limited Company

Industry

Others

employees

Location

Phnom Penh

Level

Middle

Term

Full Time

Year of Exp.

Function

Technician

Hiring

Industry

Others

Salary

Negotiable

Qualification

High School

Sex

Unlimited

Language

English-- Good   

Age

~

Location

Phnom Penh;

Publish Date

Oct-07-2015

Closing Date

Nov-05-2015
 
  - មានសញ្ញាតិខ្មែរ
- បេក្ខជនត្រូវមានអាយុចាប់ ២៣ឆ្នាំឡើងទៅ
- ត្រូវមានបទពិសោធន៍យ៉ាងតិច ២ឆ្នាំ
- ត្រូវមានសញ្ញាបត្រពាក់ពន្ឋ័​នឹងជំនាញ
- មានសមត្ថភាពក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាបច្ចេកទេស នឹង​ Camera
- អាចធ្វើការក្រោមសម្ពាធ និងមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់
- ឧស្សាហ៍ព្យាយាម មានអត្តចរិកស្លូតបូត ស្មោះត្រង់

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. If you want to apply a job by one click with “Apply Now” button, please create a CV first and employers will review your CV online.

Click here to learn how to register and post a CV online!

Contact Person

HR Department

Phone

070 898 030 / 023 636 8882

Email

[email protected]

Website

Address

#19-121,VENG SRENG BOREYPIPHOBTHMEY, SANKAT CHOM CHOA,KHAN POSENCHEAY, PHMON PENH