គយ​ប្រមូល​ចំណូល បាន​ជាង​១០៥០៣ លាន​រៀល ក្នុង ត្រីមាស​ទី​៣ ឆ្នាំ​២០១៥

​ភ្នំពេញ ៖ អគ្គនាយកដ្ឋាន​គយ និង​រដ្ឋាករ​កម្ពុជា​នៃ​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ បានប្រកាសថា នៅក្នុង​ត្រី មាស​ទី​៣ ឆ្នាំ​២០១៥​នេះ បាន​ប្រមូល​ចំណូល​សរុប​ជាង​១.៥៩៦​ប៊ី​លាន​រៀល មាន​កំណើន​១៦,៦​ភាគរយ បើ​ប្រៀបធៀប​រយៈ ពេល​ដូចគ្នា​នឹង​ត្រីមាស​ទី​៣​ឆ្នាំ​២០១៤​។​