តួឯកថៃ ក្នុងរឿង Heart Attack បើកបញ្ចំាង រឿងរបស់ខ្លួន ជាមួយនឹងក្បាច់រាំ នឹងផ្អើលនៅរោងកុន Major Cineplex by Cellcard

ភ្នំពេញ៖ តួឯកថៃក្នុងរឿង “Heart Attack ”ជាតារាកំប្លែងមុខស្ងួត រាងសង្ហា លោក សាន់ នី កាលពីយប់ ថ្ងៃទី០៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៥ បានមកបើកបញ្ចំាងរឿងថ្មី របស់ខ្លួន រួមជាមួយក្បាច់រាំប្រចាំប្រកូលក្នុងរឿង “I fine thank you love you ” នឹងផ្អើលអស់អ្នកគាំទ្រនៅ រោងកុន Major Cineplex by Cellcard នាផ្សារទំនើប Aeon Mall ជាន់ទីពីរ។

ក្នុងឱកាសសម្ពោធរឿង “Heart Attack”នេះ បានសហការជាមួយចៃកន ,Westic Medai Limited ,ស្ថានទូតថៃ,ផលិតកម្ម GTH,Thai Foundation បានរៀបចំកម្មវិធី ជំនួបតារា “Heart Attack ហាមឈឺ ហាមឈប់ ហាមស្រឡាញ់ពេទ្យ ” ។

សាច់រឿងនេះ បានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្ររបស់កម្ពុជា មិនអស់សង្ឃឹមទ្បើយ ជាមួយកាយវិកាយកំប្លែងរបស់តួនីមួយៗក្នុងសាច់រឿង ការប្រើពាក្យសម្តី លេបខាយ លេងសើច មុខស្ងួត ដែលធ្វើឲ្យចំណីអារម្មណ៍របស់អ្នកទស្សនា និងគាំទ្រ សើច ផ្អើលរោងកុន Major Cineplex by Cellcard ។

សូមកុំភ្លេចមកទស្សនាទាំងអស់គ្នាណា ជាមួយរឿង “Heart Attack” ពិតជាសប្បាយអស្ចារ្យ ក្នុងសាច់រឿងនេះ ដែលថ្ងៃទី៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៥ ទស្សនិកជននឹងបានជួបជាមួយ សាន់ នី និង វ៉ាយអូទ្បេត ដែលតារាសម្ដែងស្រទន់ ដ៏ស្រស់ស្អាតនេះ នៅរោងកុន Platinum Cineplex ៕

តួឯកថៃ ក្នុងរឿង Heart Attack បើកបញ្ចំាង រឿងរបស់ខ្លួន ជាមួយនឹងក្បាច់រាំ នឹងផ្អើលនៅរោងកុន Major Cineplex by Cellcard

តួឯកថៃ ក្នុងរឿង Heart Attack បើកបញ្ចំាង រឿងរបស់ខ្លួន ជាមួយនឹងក្បាច់រាំ នឹងផ្អើលនៅរោងកុន Major Cineplex by Cellcard

តួឯកថៃ ក្នុងរឿង Heart Attack បើកបញ្ចំាង រឿងរបស់ខ្លួន ជាមួយនឹងក្បាច់រាំ នឹងផ្អើលនៅរោងកុន Major Cineplex by Cellcard

តួឯកថៃ ក្នុងរឿង Heart Attack បើកបញ្ចំាង រឿងរបស់ខ្លួន ជាមួយនឹងក្បាច់រាំ នឹងផ្អើលនៅរោងកុន Major Cineplex by Cellcard

តួឯកថៃ ក្នុងរឿង Heart Attack បើកបញ្ចំាង រឿងរបស់ខ្លួន ជាមួយនឹងក្បាច់រាំ នឹងផ្អើលនៅរោងកុន Major Cineplex by Cellcard

តួឯកថៃ ក្នុងរឿង Heart Attack បើកបញ្ចំាង រឿងរបស់ខ្លួន ជាមួយនឹងក្បាច់រាំ នឹងផ្អើលនៅរោងកុន Major Cineplex by Cellcard

តួឯកថៃ ក្នុងរឿង Heart Attack បើកបញ្ចំាង រឿងរបស់ខ្លួន ជាមួយនឹងក្បាច់រាំ នឹងផ្អើលនៅរោងកុន Major Cineplex by Cellcard