ពិព័រណ៍​សកល​បើកយុទ្ធនាការ​ប្រឆាំង​នឹង​ភាពខ្ជះខ្ជាយ​ចំណីអាហារ

ទន្ទឹម​នឹង​ការ​ផ្តោត​ចំណាប់​ខ្លាំង​ទៅ​លើ​ការ​រក្សា​សន្តិសុខ​ចំណី​អាហារ​ ពិព័រណ៍​សកល​មីឡង់ ក៏​ជា​ឱកាសមួយ​នៃ​ការ​ទាញ​ចំណាប់​មនុស្សលោក​ទូទៅ​ឱ្យ​បាន​យល់​អំពី​ភាព​ខ្ជះខ្ជាយ​។ ក្រៅ​អំពី​ការ​ផ្តើម​គំនិត​ដោយ​ប្រទេស​ម្ចាស់​ផ្ទះ​អ៊ីតាលី បារាំង​និងស្វីស ផ្ទះ​ពិព័រណ៍​តូច​មួយ​​នៅ​ក្នុង​ចំណោម​ផ្ទះ​ជា​ច្រើន ដែល​ប្រទេស​ឬ​អង្គការ​នីមួយៗ​បាន​សម្អិត​សម្អាង​ ស្រប​តាម​ប្រធានបទ​ធំ​របស់​ពិព័រណ៍ មាន​សរសេរ​អក្សរ​លម្អ​ធំៗ អំពី​ចំនួន​តួលេខ​នៃ​ការ​ខ្ជះខ្ជាយ​អាហារ​នៅលើ​ពិភពលោក។