ហេតុអ្វី iPhone មិនមានកន្លែងចុចមិនទទួលទូរស័ព្ទ ?

ហេតុអ្វី iPhone មិនមានកន្លែងចុចមិនទទួលទូរស័ព្ទ ?

ជឿជាក់ថាមានប្រិយមិត្តជាច្រើនច្បាស់ជាមានការងឿងឆ្ងល់ថា ហេតុអ្វីបានជា iPhone មិនមានកន្លែងអោយចុចមិនទទួលទូរស័ព្ទ ? ជាការពិតណាស់ការមិនចង់ទទួលទូរស័ព្ទមានហេតុផលច្រើន កំពុងជាប់រវល់ ឫក៏មិនចង់និយាយជាមួយអ្នកខលមកដោយប្រការណាមួយ ... ដើម្បីអោយប្រិយមិត្តបាត់ការងឿងឆ្ងល់ត្រង់នេះ គេហទំព័រ Sovann2 សូមជម្រាបថា វាមិនជាការពិបាកនោះទេប្រសិនបើលោកអ្នកមិនចង់ទទួលទូរស័ព្ទគេនោះ ដោយលោកអ្នកគ្រាន់តែចុចប៊ុតុង Power ចំនួន 2 ដងជាការស្រេច ។

---------------------------------------

ដោយ: ឌី សុវណ្ណ
->->បើមានចម្ងល់ផ្សេងៗទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS សូមចុច Join ទៅក្នុង Group iOSPlus ហេតុអ្វី iPhone មិនមានកន្លែងចុចមិនទទួលទូរស័ព្ទ ?
->->តាមដានជាមួយយើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃ តាមរយៈទំព័រ Facebook Sovann2.com ហេតុអ្វី iPhone មិនមានកន្លែងចុចមិនទទួលទូរស័ព្ទ ?

ចុះថ្ងៃទី 08 តុលា ឆ្នាំ 2015 ម៉ោង 8:30 ព្រឹក

Sovann2 ព័ត៌មានទូរស័ព្ទអាប់ដេតជារៀងរាល់ថ្ងៃ

a

ហេតុអ្វី iPhone មិនមានកន្លែងចុចមិនទទួលទូរស័ព្ទ ?
ហេតុអ្វី iPhone មិនមានកន្លែងចុចមិនទទួលទូរស័ព្ទ ?