សម្តេច​តេជោ ហ៊ុន សែន​ ផ្តល់​ការ​ពិចារណា​៣​ចំណុច​អំពី​ការ​លើក​ឡើង​របស់​បក្ស​ប្រឆាំង

សម្តេច​តេជោ ហ៊ុន សែន​ ផ្តល់​ការ​ពិចារណា​៣​ចំណុច​អំពី​ការ​លើក​ឡើង​របស់​បក្ស​ប្រឆាំង