សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ផ្ញើសារនយោបាយ សំខាន់ៗ៣ចំណុចអំពី «នយោបាយដ៏គ្រោះថ្នាក់»

ភ្នំពេញ៖ នៅប្រមាណ១ម៉ោងមុននេះ នាព្រឹកថ្ងៃទី០៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៥ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃកម្ពុជា បានផ្ញើសារនយោបាយ សំខាន់ៗចំនួន៣ចំណុច ដោយថ្លែងអំពីសារ «នយោបាយដ៏គ្រោះថ្នាក់» សម្រាប់ ប្រជាពលរដ្ឋពិចារណា។

ការបង្ហាញសារនយោបាយ របស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នៅលើ Facebook នាថ្ងៃនេះ ដោយហេតុថា ប៉ុន្មានថ្ងៃ កន្លងមកនេះកំដៅ នយោបាយបានឡើងយ៉ាងខ្លាំង ដោយអ្នកនយោបាយនៅកម្ពុជា បានចេញនូវសារវាយប្រហារ មកលើរដ្ឋាភិបាល តាមវេទិកាសាធារណៈ និងតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គម។

សូមអានសារនយោបាយរបស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ចំនួន៣ចំណុចអំពី «នយោបាយដ៏គ្រោះថ្នាក់»៖

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ផ្ញើសារនយោបាយ សំខាន់ៗ៣ចំណុចអំពី «នយោបាយដ៏គ្រោះថ្នាក់»

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ផ្ញើសារនយោបាយ សំខាន់ៗ៣ចំណុចអំពី «នយោបាយដ៏គ្រោះថ្នាក់»

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ផ្ញើសារនយោបាយ សំខាន់ៗ៣ចំណុចអំពី «នយោបាយដ៏គ្រោះថ្នាក់»