ឈីប A9 របស់ TSMC ថ្មកាន់យូរជាង 2 ម៉ោង ខ្លាំងជាងឈីបរបស់ SAMSUNG

ឈីប A9 របស់ TSMC ថ្មកាន់យូរជាង 2 ម៉ោង ខ្លាំងជាងឈីបរបស់ SAMSUNG

ដូចទៅអ្វីដែលទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយថា សំរាប់ទូរស័ព្ទ iPhone 6s គឺមានការប្រើប្រាស់នូវបន្ទះឈីប 2 រួមមាន A9 របស់ TSMC និង A9 របស់ SAMSUNG. ដោយឡែកបើតាមការសង្កេតមើល បានចេញលទ្ធផលមកថា iPhone 6s ដែលបំពាក់នូវឈីប A9 របស់ TSMC អាចមានថាមពលថ្មកាន់បានយូរជាង ឈីប A9 របស់ក្រុមហ៊ុន SAMSUNG. សំរាប់របាយការណ៍នេះដែរ ក៏ត្រូវបានទទួលស្គាល់ពីគេហទំព័រធំៗទាំង 3 ដូចជា reddit, Engadget និង MacRumors.

ឈីប A9 របស់ TSMC ថ្មកាន់យូរជាង 2 ម៉ោង ខ្លាំងជាងឈីបរបស់ SAMSUNG

ឈីប A9 របស់ TSMC ថ្មកាន់យូរជាង 2 ម៉ោង ខ្លាំងជាងឈីបរបស់ SAMSUNG

---------------------------------------

ដោយ: កៅ រក្សា
->->បើមានចម្ងល់ផ្សេងៗទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS សូមចុច Join ទៅក្នុង Group iOSPlus ឈីប A9 របស់ TSMC ថ្មកាន់យូរជាង 2 ម៉ោង ខ្លាំងជាងឈីបរបស់ SAMSUNG
->->តាមដានជាមួយយើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃ តាមរយៈទំព័រ Facebook Sovann2.com ឈីប A9 របស់ TSMC ថ្មកាន់យូរជាង 2 ម៉ោង ខ្លាំងជាងឈីបរបស់ SAMSUNG

ចុះថ្ងៃទី 08 ខែតុលា ឆ្នាំ 2015 ម៉ោង 12:56 ល្ងាច

Sovann2 ព័ត៌មានទូរស័ព្ទអាប់ដេតជារៀងរាល់ថ្ងៃ