សម្តេច​តេ​ជោ​ផ្ញើ​សារ​នយោបាយ​សំខាន់​៣​ចំណុច ដោយ​ថ្លែងថា​«​នយោបាយ​ដ៏​គ្រោះថ្នាក់​»

រាជធានី​ភ្នំពេញ​៖​សម្តេច​តេ​ជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី​នៃ​កម្ពុជា​បាន​ផ្ញើ​សារ​នយោបាយ​សំខាន់ៗ​ចំនួន​៣​ចំណុច ដោយ​ថ្លែង​អំពី​សារ​នេះ​ថា «​នយោបាយ​ដ៏​គ្រោះថ្នាក់​»  សម្រាប់​ប្រជាពលរដ្ឋ​ពិចារណា។ សារនេះត្រូវបានបង្ហាញ​នៅលើ Facebook របស់​សម្តេច​នៅព្រឹកថ្ងៃទី៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៥នេះ ។ សូម​អាន​សារ​នយោបាយ​របស់​សម្តេច​តេ​ជោ ហ៊ុន សែន ចំនួន​៣​ចំណុច​អំពី «​នយោបាយ​ដ៏​គ្រោះថ្នាក់​» ដូចខាងក្រោម​នេះ​៖

សម្តេច​តេ​ជោ​ផ្ញើ​សារ​នយោបាយ​សំខាន់​៣​ចំណុច ដោយ​ថ្លែងថា​«​នយោបាយ​ដ៏​គ្រោះថ្នាក់​»
សម្តេច​តេ​ជោ​ផ្ញើ​សារ​នយោបាយ​សំខាន់​៣​ចំណុច ដោយ​ថ្លែងថា​«​នយោបាយ​ដ៏​គ្រោះថ្នាក់​»
សម្តេច​តេ​ជោ​ផ្ញើ​សារ​នយោបាយ​សំខាន់​៣​ចំណុច ដោយ​ថ្លែងថា​«​នយោបាយ​ដ៏​គ្រោះថ្នាក់​»