អគ្គិសនីកម្ពុជា៖ ប្រកាសផ្អាក ផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនី ជាច្រើនកន្លែងនៅភ្នំពេញ និងតាមបណ្តាយ ផ្លូវជាតិលេខ៨ កណ្តាល-ព្រៃវែង

ភ្នំពេញ៖ អគ្គិសនីកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយ ដោយបញ្ជាក់ ពីការផ្អាកផ្គត់ផ្គង់ ចរន្តអគ្គិសនីជាច្រើន កន្លែង ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ និងបណ្តាយផ្លូវជាតិលេខ៨ ចាប់ពីស្រុកខ្សាច់កណ្តាល ខេត្តកណ្តាល ដល់ ស្រុកពារាំង ខេត្តព្រៃវែង រយៈពេល២ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី០៨ ដល់ថ្ងៃទី ០៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៥ ដើម្បីធ្វើការជួសជុល ផ្លាស់ប្តូរដំឡើង បរិក្ខារ និងរុះរើគន្លងខ្សែបណ្តាញ បង្កលក្ខណៈដល់ការដ្ឋាន ពង្រីកផ្លូវជាដើម៕

អគ្គិសនីកម្ពុជា៖ ប្រកាសផ្អាក ផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនី ជាច្រើនកន្លែងនៅភ្នំពេញ និងតាមបណ្តាយ ផ្លូវជាតិលេខ៨ កណ្តាល-ព្រៃវែង