ក្រសួង​ការ​ងារ​ប្រកាស​ផ្លូវ​ការ​ពី​ប្រាក់​ឈ្នួល​អប្បបរមា​របស់​កម្ម​ករ​សម្រាប់​ឆ្នាំ​២០១៦

ក្រសួង​ការ​ងារ​ប្រកាស​ផ្លូវ​ការ​ពី​ប្រាក់​ឈ្នួល​អប្បបរមា​របស់​កម្ម​ករ​សម្រាប់​ឆ្នាំ​២០១៦

  • ក្រសួង​ការ​ងារ​ប្រកាស​ផ្លូវ​ការ​ពី​ប្រាក់​ឈ្នួល​អប្បបរមា​របស់​កម្ម​ករ​សម្រាប់​ឆ្នាំ​២០១៦已关闭评论
  • 338 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2015/10/08  Category:​អន្តរជាតិ