អ្នកបញ្ជូលពត៏មានក្នុងWeb site

Company

អង្គការធនធានមនុស្សអាស៊ាន (​ ASeanHR Organization​​)   

type

Non-goverment Organization

Industry

NGO/Charity/Social Services

employees

10-50

Location

Phnom Penh

Level

Middle

Term

Full Time

Year of Exp.

Function

Others

Hiring

Industry

NGO/Charity/Social Services

Salary

Negotiable

Qualification

Bachelor Degree

Sex

Male

Language

English-- Good   

Age

18 ~ 30

Location

Phnom Penh;

Publish Date

Sep-17-2015

Closing Date

Oct-17-2015
  -មានបទពិោធន៏ខាងបញ្ជូលពត៏មាន កាន់តែប្រសើរ
-ស្មោះត្រង់ អត់ធ្មត់ និងមានទំនួសខុសត្រូវក្នុងការងារ(គោរពពេវេលា)
-English or different language (good)
-ប្រាក់បៀវត្តន៏អាចចរចារបានតាមសមត្ថភាព
-ត្រូវមានអាយុចាប់18ឆ្នាំឡើងទៅ
-ទីតាំងធ្វើការនៅម្តុំផ្សារដីហុយ សំរោងអណ្តែត
 

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. If you want to apply a job by one click with “Apply Now” button, please create a CV first and employers will review your CV online.

Click here to learn how to register and post a CV online!

Contact Person

HR1

Phone

093 (700 615/ 700 616/ 700 617/ 700 618/ 700 619)

Email

[email protected]

Website

Address

#18A,St. 371, ជិតស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តន៍បាយ័នស្ទឹងមានជ័យច្រកចូលផ្លូវជាប់ហាងគុយទាវពន្លឺរស្មី