និយោជិក​​ទទួល​បាន​​ប្រាក់​​ឈ្នួល​​អប្បរមា​​១៤០​​ដុល្លារ​​តែ​​សហជីព​​នៅ​​មិន​​អស់​​ចិត្ត​

នៅ​ទីបំផុត​​ទៅ​​ប្រាក់​​​ឈ្នួល​​អប្បរ​មា​រ​បស់​​និ​យោ​ជិ​ក​​ក្នុង​​វិស័យ​​កាត់ដេរ​​សំលៀក​បំពាក់​​និង​​ដេរ​ស្បែកជើង​​សម្រាប់​​ឆ្នាំ២០១៦​ទទួល​បាន​១៣៥ដុល្លារ​  ហើយ​​លោក​នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន ​បាន​​តម្រូវ​​ឲ្យ​​និយោជក​​ផ្ដល់​៥​ដុល្លារ​​បន្ថែម។ ​​សរុប​​ទទួល​បាន​១៤០ដុល្លារ​​ក្នុង​​មួយខែ។ ​ការឯកភាព​​លើ​​ប្រាក់​​ឈ្នួល​១៤០​ដុល្លារ​​នេះ​​ធ្វើ​ឡើង​​បន្ទាប់​​ពី​គណៈកម្មការ​​ប្រឹក្សា​​ការងារ​​បោះឆ្នោត​​ជា​សម្ងាត់​​លើ​​តួលេខ​​ចំនួន​​បី​​នៅ​​ថ្ងៃ​ទី​០​៨​ខែតុលា​នេះ​។ សហជីព​​តំណាង​​ឲ្យ​​កម្មករ​​នៅ​តែ​​​មិន​​​ពេញចិត្ត​​​និង​​ប្រកាន់​​ជំហរ​​ទាម​ទារ​​១៦០​ដុល្លារ​។ ​