​រាជរដ្ឋាភិបាល​សម្រេច​ដំឡើង​ប្រាក់​ឈ្នួល​អប្បបរមា​១៤០​ដុល្លារ​ដល់​កម្មករ​នៅ​ឆ្នាំ​២០១៦

​រាជធានី​ភ្នំពេញ​៖​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា បានសម្រេច​ដំឡើង​ប្រាក់​ឈ្នួល អប្បបរមា​ដល់ក​ម្មក​រ កាត់ដេរ​សម្លៀកបំពាក់ និង​ស្បែកជើង ចំនួន​១៤០​ដុល្លារ នៅ​ឆ្នាំ​២០១៦ ខាងមុខនេះ​។ ការសម្រេច​បែប​ដំឡើង​ប្រាក់ខែ​នេះ​ធ្វើឡើង​ក្រោយ​កិច្ចចរចា​ប្រាក់​ឈ្នួល នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​០៨ ខែតុលា ឆ្នាំ​២០១៥​នេះ​។​

​គួរ​បញ្ជាក់ថា ការចរចា​របស់​ក្រុម​ភាគី​ពាក់ព័ន្ធ​បាន​ត្រឹម​១៣៥​ដុល្លារ ប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែ​សម្តេចនាយក​រដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន បានសម្រេច​ដំឡើង​៥​ដុល្លារ បន្ថែមទៀត ដែល​ធ្វើ​ចំនួន​តួលេខ​ប្រាក់​ឈ្នួល​អប្បបរមា​កម្មករ​កើន​ដល់​១៤០​ដុល្លារ​៕

​រាជរដ្ឋាភិបាល​សម្រេច​ដំឡើង​ប្រាក់​ឈ្នួល​អប្បបរមា​១៤០​ដុល្លារ​ដល់​កម្មករ​នៅ​ឆ្នាំ​២០១៦