ចប់ ៣០​នាទី ជម្រើស​ជាតិ​នាំ​មុខ​ភ្នំពេញ​ក្រោន ២-០


ចប់ ៣០​នាទី ជម្រើស​ជាតិ​នាំ​មុខ​ភ្នំពេញ​ក្រោន ២-០

ក្រុម​កីឡា​បាល់​ទាត់​ជម្រើស​ជាតិ​កម្ពុជា​បាន​នាំ​មុខ​ក្រុម​ភ្នំពេញ​ក្រោន​បណ្ដោះ​អាសន្ន ដោយ​លទ្ធ​ផល ២-០ ក្នុង​ការ​ប្រកួត​កម្ដៅ​សាច់​ដុំ ៣០​នាទី​ដំបូង។

 

ចប់ ៣០​នាទី ជម្រើស​ជាតិ​នាំ​មុខ​ភ្នំពេញ​ក្រោន ២-០

ក្រុម​ជម្រើស​ជាតិ

គ្រាប់​ទី​មួយ​រក​បាន​ដោយ​ខ្សែ​ប្រយុទ្ធ កែវ សុខ​ផេង នៅ​នាទី​ទី៣ ឯ​គ្រាប់​ទី២ រក​បាន​ដោយ​កីឡាករ ចាន់ វឌ្ឍនាកា នៅ​នាទី​ទី២០​។ ការ​ប្រកួតកំពុង​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​នាទី​ទី១០ នៃ​តង់​ទី​២។ ការ​ប្រកួត​ចែក​ចេញ​ជា​បីតង់ ដោយ​មួយ​តង់​មាន ៣០​នាទី។

 

 

ចប់ ៣០​នាទី ជម្រើស​ជាតិ​នាំ​មុខ​ភ្នំពេញ​ក្រោន ២-០
ក្រុម​ភ្នំពេញ​ក្រោន

 

ចប់ ៣០​នាទី ជម្រើស​ជាតិ​នាំ​មុខ​ភ្នំពេញ​ក្រោន ២-០