ក្រសួង​ការងារ​សម្រេច​ផ្តល់​ប្រាក់ខែ​ដល់កម្មករ​កាត់​ដេរ​និង​ផលិត​ស្បែកជើង​ ១៤០ដុល្លារ​

ក្រសួង​ការងារ​កាល​ពីថ្ងៃ​ព្រហស្បត្តិ៍​ម្សិល​មិញ​បានចេញ​សេចក្តី​ប្រកាស​របស់​ខ្លួន​ស្តីការ​ការបន្ថែម​ប្រាក់​ឈ្នួល​អប្បបរ​មាដល់​កម្មករ​កាត់ដេរ ​និងផលិត​ស្បែក​ជើង​ចំនួន​១៤០ដុល្លារ​ក្នុង​មួយ​ខែ។​
ក្រសួង​ការងារ​សម្រេច​ផ្តល់​ប្រាក់ខែ​ដល់កម្មករ​កាត់​ដេរ​និង​ផលិត​ស្បែកជើង​ ១៤០ដុល្លារ​

នៅក្នុង​សេចក្តី​ប្រកាសដ​ដែល​បាន​ឲ្យដឹងថា​ សម្រាប់​ឆ្នាំ២០១៦​នេះតទៅ​ ប្រាក់​ឈ្នួល​អប្បបរ​មារបស់​ កម្មករ​កាត់ដេ​ និងផលិត​ស្បែក​ជើង ​នឹងទទួល​បាន១៤០​ដុល្លារ​អាមេរិក​ខ្នុងមួយខែ។​ ហើយ​ចំពោះ ​នយោជិត​សាកល្បង​វិញ ​នឹងទទួល​បានប្រាក់​ឈ្នួល​អប្បបរ​មាចំនួន​១៣៥ដុល្លារ ​ដែល​ក្រោយ​ពីចប់​សាក​ល្បង​ហើយ ​នោះ​នយោជិត​នឹងទទួល​បាន​ប្រាក់ឈ្នួល​អប្បបរ​មា១៤០ដុល្លារ​។ ដោយ​ឡែក ​ចំពោះ​នយោជិត​ដែល​ទទួល​បាន​ប្រាក់​ឈ្នួល​គិតតាម​បរិមាណ​ផលិត​ហផល​(ដេរស៊ីបុង​) ត្រូវទទួល​បាន​ប្រាក់​ឈ្នួល​តាមទិន្ន​ផល​ជាក់ស្តែង​ដែល​ខ្លួន​ធ្វើបាន៕​
សូម​អាន​សេចក្តីប្រកាស​ខាងក្រោម៖​
ក្រសួង​ការងារ​សម្រេច​ផ្តល់​ប្រាក់ខែ​ដល់កម្មករ​កាត់​ដេរ​និង​ផលិត​ស្បែកជើង​ ១៤០ដុល្លារ​

ក្រសួង​ការងារ​សម្រេច​ផ្តល់​ប្រាក់ខែ​ដល់កម្មករ​កាត់​ដេរ​និង​ផលិត​ស្បែកជើង​ ១៤០ដុល្លារ​ដោយ៖ ស៊ាវ ឈាន