តារាចម្រៀង​ស្រី​ហូល​លី​វូដ ចេ​ន្នី​ហ្វឺ​រ ឡូ​ប៉េ​ស ត្រូវ​បុរស​ម្នាក់​គំរាម​បង្ហោះ​វីដេអូ​សិច

គេហទំព័រដំណឹងថ្មី : ​ថ្មីៗ​នេះ តារាចម្រៀង​ស្រី​ហូល​លី​វូដ ចេ​ន្នី​ហ្វឺ​រ ឡូ​ប៉េ​ស បាន​ចូលខ្លួន​ដោះស្រាយ​ក្នុង​តុលាការ​ទាក់ទង នឹង​រឿង គេ​គំរាម​បង្ហោះ​វីដេអូ​សិច​របស់​នាង ។ យោងតាម​សារព័ត៌មាន​បរទេសមួយ ឲ្យ​ដឹងថា​បុរស ដែល​គំរាម​បង្ហោះ​វីដេអូ​សិច​របស់​នាង ចេ​នី្ន​ហ្វឺ​រ នោះ​ជា​មិត្ត​របស់​អតីត​ប្តី​នាង ។