សេចក្ដីណែនាំ​ពី​ការជ្រើសរើស​ជំនាញ «គណនេយ្យ » សិក្សា​ថ្នាក់​ឧត្ដមសិក្សា

យោងតាម​សៀវភៅ «មគ្គុទេសក៍ សម្រាប់​ការជ្រើសរើស​គ្រឹះស្ថានសិក្សា និង មុខជំនាញ​បន្ត​ការសិក្សា​នៅ​កម្រិត​ឧត្ដមសិក្សា» របស់​ក្រសួង​អប់រំ យុវជន​និង​កីឡា​បានផ្ដល់​ការណែនាំ​ដល់​យុវជន​ដែលមាន​បំណង​ចង់​សិក្សា ជំនាញ​គណនេយ្យ ដូចខាងក្រោម៖

ដើម្បី​សិក្សា​ជំនាញ​គណនេយ្យ យុវជន​ត្រូវមាន​ចំណេះដឹង​មូលដ្ឋាន​លើ​មុខវិជ្ជា​គណិតវិទ្យា និង​សីលធម៌​ពលរដ្ឋ​វិជ្ជា។ ក្នុងនោះ​ផងដែរ ដើម្បី​ទទួលបាន​សញ្ញាបត្រ​ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ​លើកមុខ​ជំនាញ​នេះ​និស្សិត​ត្រូវ​សិក្សា​រយៈពេល​បួន​ឆ្នាំ ស្មើនឹង១៣២ក្រេ​ឌី​ត។

ពេល​បញ្ចប់​បរិញ្ញាបត្រ​លើ​មុខជំនាញ​នេះ និស្សិត​នឹង​ទទួលបាន​ចំណេះដឹង​ទូទៅ​អំពី​ទ្រឹស្ដី​គណនេយ្យ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ យល់ដឹង​ពី​ការងារ​ពន្ធដារ សវនកម្ម និង​ការងារ​ពាក់ព័ន្ធ យល់ដឹង​ពី​ការគ្រប់គ្រង​ទីផ្សារ​ហិរញ្ញវត្ថុ និង​ស្តង់ដារ​គណនេយ្យ ការវិភាគ និង​ធ្វើ​របាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ។

និស្សិត​ដែល​សិក្សា​ជំនាញ​គណនេយ្យ ឬ​បរិញ្ញាបត្រ​គណនេយ្យ នេះ​អាច​ទៅ​បម្រើ​ការងារ​នៅតាម​អង្គភាព​ឬ​មុខនាទី​នៅ​ក្រសួង​ពាក់ព័ន្ធ(ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ) នៅ​ធនាគារជាតិ និង​ធនាគារឯកជន ស្ថាប័ន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អង្គការ ក្រុមហ៊ុន​សវនកម្ម និង​ក្រុមហ៊ុន​ផ្ដល់​សេវាកម្ម​គណនេយ្យ និង​ក្រុមហ៊ុន​នានា។

ប្រភព៖ សៀវភៅ «មគ្គុទេសក៍ សម្រាប់​ការជ្រើសរើស​គ្រឹះស្ថានសិក្សា និង មុខជំនាញ​បន្ត​ការសិក្សា​នៅ​កម្រិត​ឧត្ដមសិក្សា», មីនា.២០១៥. នាយកដ្ឋាន​ឧត្ដមសិក្សា។

​ប្រ​ឡ​ង​បា​ន​និ​ទ្ទេ​ស «​A»​ ​ត្រូ​វ​ធ្វើ​យ៉ា​ង​ដូ​ច​ម្តេ​ច​?​​តើ​ប្រជាកសិករ​ខ្មែរ​បន្សាំ​ខ្លួន​យ៉ាងដូចម្តេច​ទៅនឹង​ការប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ?តើ​ការមិន​ឲ្យ​ផ្សព្វផ្សាយ​គ្រឿង​ស្រវឹង នៅក្នុង​ម៉ោង​មាស​របស់​ទូរទស្សន៍​អាច​ចូលរួម​កាត់បន្ថយ​ការសេព​គ្រឿង​ស្រវឹង​កម្រិតណា?