អ្នកប្រើប្រាស់ iPhone 6 និង iPhone 6s រអ៊ូពី iOS 9.0.2

អ្នកប្រើប្រាស់ iPhone 6 និង iPhone 6s  រអ៊ូពី iOS 9.0.2

អ្នកប្រើប្រាស់ iPhone 6 ហើយនិង iPhone 6S បានចេញមកបញ្ជាក់ប្រាប់ពីបញ្ហា iOS 9.0.2 ទុកសុខៗគ្រឿងក៏រលត់ដោយមិនមានមូលហេតុ ។ ដំណោះស្រាយនោះគឺលោកអ្នកចុច Home និង Power ព្រមគ្នា ពេលចេញឡូកូ Apple ប្រលែងដៃចេញទាំងពីរផងដែរ ឫមួយទៀតលោកអ្នក Reset កម្មវិធីចោលក៏បាន ដោយចុច Settings -> General -> Reset -> Reset All Settings បើបញ្ហានៅតែមានសូម Restore សារជាថ្មីជាមួយ iTunes ។ ក្រុមហ៊ុន Apple បានចេញមកបញ្ជាក់ប្រាប់ថា បញ្ហានេះកើតមានព្រោះ ការរក្សាទិន្នន័យនៅក្នុង iCloud ជាមួយមុខងារថ្មី App Thinning ក្រុមហ៊ុន Apple បានបន្ថែមថានឹងបញ្ចេញប្រព័ន្ធប្រតិការថ្មីមកទៀតនៅពេលឆាប់ៗនេះដើម្បីែកកំហុសកម្មវិធីនេះ ។

---------------------------------------

ដោយ: ឌី សុវណ្ណ
->->បើមានចម្ងល់ផ្សេងៗទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS សូមចុច Join ទៅក្នុង Group iOSPlus អ្នកប្រើប្រាស់ iPhone 6 និង iPhone 6s  រអ៊ូពី iOS 9.0.2
->->តាមដានជាមួយយើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃ តាមរយៈទំព័រ Facebook Sovann2.com អ្នកប្រើប្រាស់ iPhone 6 និង iPhone 6s  រអ៊ូពី iOS 9.0.2

ចុះថ្ងៃទី 09 តុលា ឆ្នាំ 2015 ម៉ោង 9:30 ព្រឹក

Sovann2 ព័ត៌មានទូរស័ព្ទអាប់ដេតជារៀងរាល់ថ្ងៃ

a

អ្នកប្រើប្រាស់ iPhone 6 និង iPhone 6s  រអ៊ូពី iOS 9.0.2