គ្មានទេប៊ូតុង Dislike សំរាប់ Facebook តែបើថែមទឹកមុខប្លែកថ្មីនេះ ធានាថាឡូយ [VDO]

គ្មានទេប៊ូតុង Dislike សំរាប់ Facebook តែបើថែមទឹកមុខប្លែកថ្មីនេះ ធានាថាឡូយ [VDO]

ក្រុមហ៊ុន Facebook បាននឹងកំពុងរៀបចំមុខងារថ្មីមួយដែលហៅថា Reactions ក្នុងការតេស្តសាកល្បងអមជាមួយនឹងប៊ូតុង Like. កាលពីមុនយើងធ្លាប់តែគិតថានឹងមានប៊ូតុង Dislike ដោយឡែកសំរាប់គំនិតផ្ទាល់របស់ក្រុមហ៊ុន Facebook ប្រហែលជាពុំបានគិតដូច្នោះឡើយ ដោយពួកគេនឹងបន្ថែមរូបទឹកមុខប្លែកៗ បែបរស់រវើកផ្សេងទៀតចូលទៅក្នុងប៊ូតុង Like វិញ សោតយ៉ាងដូចជារូប Love, Angry, Sad, WOW, Yay និង Haha ដោយក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នមុខងារថ្មីនោះ កំពុងតែស្ថិតក្នុងការសាកល្បង។ ចុះបើគេដាក់ឱ្យយើងប្រើប្រាស់វិញ មិនដឹងថាវាសប្បាយលេងប៉ុណ្ណា? ទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម ដើម្បីជ្រាបច្បាស់ពីដំណឹងថ្មីនេះ :)