ប្រធាន​វិហារ​សាសនា​អ៊ិស្លាម​នៅ​ស៊ីដនីយ៍​ប្រាប់​អ្នក​កាន់​សាសនា​អ៊ិស្លាម​ថា​បើ​មិន​ចូល​ចិត្ដ​អូស្ដ្រាលី​ទេ​ចាក​ចេញ​ទៅ​

អ្នក​ជំនួញ​អ៊ិស្លាម​ដ៏ល្បីម្នាក់​នៅ​អូស្ដ្រាលី​និយាយ​ថា ការ​ផ្ដល់​ការ​ងារ​ឲ្យ​យុវជន​ធ្វើ​នឹង​ជួយ​ទប់​ស្កាត់​កុំ​ឲ្យ​មាន​បញ្ហា​​ហិង្សា​ជ្រុល​និយម​។

  • ប្រធាន​វិហារ​សាសនា​អ៊ិស្លាម​នៅ​ស៊ីដនីយ៍​ប្រាប់​អ្នក​កាន់​សាសនា​អ៊ិស្លាម​ថា​បើ​មិន​ចូល​ចិត្ដ​អូស្ដ្រាលី​ទេ​ចាក​ចេញ​ទៅ​已关闭评论
  • 490 views
  • Hide Sidebar
    A+