កម្ពុជា​សម្រេច​ដំឡើង​ប្រាក់​ខែ​កម្មករ​រោង​ចក្រ​កាត់​ដេរ​ដល់​១៤០​ដុល្លារ​

កាល​ពី​ថ្ងៃ​ពុធ​ម្សិលមិញ​នេះ​កម្ពុជា​បាន​សម្រេច​យល់​ព្រម​ឲ្យ​មាន​ការ​​ដំឡើង​ប្រាក់​ខែ​កម្មករ​រោង​ចក្រ​កាត់​ដេរ​អប្បបរមា​ពី​១២៨​ដុល្លារ​ដល់​១៤០ ​ដុល្លារ​ក្នុង​មួយ​ខែ​ដោយ​ចាប់​ផ្ដើម​ពី​ដើម​ឆ្នាំក្រោយ។