មកមើលគេធ្វើ Test Galaxy Note 5 ជាមួយកូកាកូឡា [VDO]

មកមើលគេធ្វើ Test Galaxy Note 5 ជាមួយកូកាកូឡា [VDO]

យើងធ្លាប់តែឃើញគេធ្វើតេស្ដទម្លាក់ ដុត ឆ្កូត ដំ និងវិធីជាច្រើនទៀតដើម្បីដឹងពីភាពរឹងមាំរបស់ Smartphone នៃក្រុមហ៊ុនណាមួយ។ ចំណែកថ្ងៃនេះខ្ញំុសូមនាំអារម្មណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាអោយមកទស្សនាការសាកល្បងតេស្ត Samsung Galaxy Note 5 ដែលជា Smartphone ត្រកូល Note ចុងក្រោយរបស់ Samsung ជាមួយនឹងទឹកកូកាកូឡា ដែលមានជាតិហ្គាសខ្លាំងវិញម្តង ថាតើលទ្ធផលនឹងទៅជាបែបណា?

---------------------------------------

ដោយ: តាន់ ឡេងឆាយ
->->បើមានចម្ងល់ផ្សេងៗទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS សូមចុច Join ទៅក្នុង Group iOSPlus មកមើលគេធ្វើ Test Galaxy Note 5 ជាមួយកូកាកូឡា [VDO]
->->តាមដានជាមួយយើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃ តាមរយៈទំព័រ Facebook Sovann2.com មកមើលគេធ្វើ Test Galaxy Note 5 ជាមួយកូកាកូឡា [VDO]

ចុះថ្ងៃទី 09 តុលា ឆ្នាំ 2015 ម៉ោង 01:34 ល្ងាច

Sovann2 ព័ត៌មានទូរស័ព្ទអាប់ដេតជារៀងរាល់ថ្ងៃ

a