ទិវា​អាស៊ាន​គ្រប់​គ្រង​គ្រោះ​មហន្ត​រាយ៖​ កុមារ​គឺ​ជា​ក្រុម​មនុស្ស​ងាយ​​រង​គ្រោះ​ខ្លាំង​ជាង​គេ​

ក្រុម​មនុស្ស​ដែល​បណ្តា​ប្រទេស​ជា​សមា​ជិក​អាស៊ាន​បាន​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​ខ្លាំង​ គឺ​កុមារ ​ដោយ​សារ​តែ​ពួក​គេ​ទាំ​ង​នោះ ​គឺ​ជា​មនុស្ស​ងាយ​រង​គ្រោះ​ពី​គ្រោះ​មហន្តរាយ​នានា​។ ​នេះ​បើ​តាម​ការ​បញ្ជាក់​របស់​ប្រធាន​គណៈ​កម្មាធិការ​គ្រប់​គ្រង​គ្រោះ​មហន្ត​រាយ​អាស៊ាន​នៅ​ព្រឹក​នេះ។​ ក្នុង​រយៈ​ពេល​ជាង​១០​ឆ្នាំ​ចុង​ក្រោយ​នេះ ​អាស៊ាន​បាន​ជួប​នឹង​គ្រោះ​មហន្ត​រាយ​ធំៗ​មួយ​ចំនួន​ ដែល​បាន​បណ្តាល​ឲ្យ​ជីវិត​មនុស្ស​រាប់​ពាន់​នាក់​ស្លាប់​ និង​បាត់​បង់​ទឹក​ប្រាក់​រាប់​ពាន់​លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក​។ ​