តោះមកមើល Concept របស់ស្មាតហ្វូន ដែលត្រៀមនឹងចេញនៅឆ្នាំ 2016

តោះមកមើល Concept របស់ស្មាតហ្វូន ដែលត្រៀមនឹងចេញនៅឆ្នាំ 2016

Apple និង Samsung ជាក្រុមហ៊ុន Smartphone ដែលលក់ Smartphone បានច្រើនជាងគេលើលោក ហើយស្មាតហ្វូននីមួយៗរបស់ពួកគេ គឺសុទ្ធសឹងតែមានលក្ខណះពិសេសរៀងៗខ្លួន។ Smartphone លំដាប់កំពូលដែល Apple និង Samsung បានចេញក្នុងឆ្នាំនេះរួមមាន៖

Apple : iPhone 6s, iPhone 6s Plus

តោះមកមើល Concept របស់ស្មាតហ្វូន ដែលត្រៀមនឹងចេញនៅឆ្នាំ 2016

Samsung

តោះមកមើល Concept របស់ស្មាតហ្វូន ដែលត្រៀមនឹងចេញនៅឆ្នាំ 2016

Samsung Galaxy Note 6:

Samsung Galaxy S7:

iPhone 7:

Apple Watch 2:

---------------------------------------

ដោយ: តាន់ ឡេងឆាយ
->->បើមានចម្ងល់ផ្សេងៗទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS សូមចុច Join ទៅក្នុង Group iOSPlus តោះមកមើល Concept របស់ស្មាតហ្វូន ដែលត្រៀមនឹងចេញនៅឆ្នាំ 2016
->->តាមដានជាមួយយើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃ តាមរយៈទំព័រ Facebook Sovann2.com តោះមកមើល Concept របស់ស្មាតហ្វូន ដែលត្រៀមនឹងចេញនៅឆ្នាំ 2016

ចុះថ្ងៃទី 09 តុលា ឆ្នាំ 2015 ម៉ោង 02:10 ល្ងាច

Sovann2 ព័ត៌មានទូរស័ព្ទអាប់ដេតជារៀងរាល់ថ្ងៃ

a