ក្រុមហ៊ុន Sony បាន​ប្រកាស​កាត់​បន្ថយ​តម្លៃ​ហ្គេម PlayStation 4 ជា​ផ្លូវ​ការ​នៅ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​និង​កាណាដា

ក្រុមហ៊ុន Sony បាន​ប្រកាស​កាត់​បន្ថយ​តម្លៃ​ហ្គេម PlayStation 4 ជា​ផ្លូវ​ការ​នៅ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​និង​កាណាដា

មានពាក្យចចាមរាមួយបានលេចចេញកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃកន្លងមកថា ក្រុមហ៊ុន Sony បានប្រកាសពីការកាត់បន្ថយតម្លៃលក់ម៉ាស៊ីនហ្គេម PlayStation 4 នៅក្នុងប្រទេសអាមេរិក 50$ ឲ្យបានឆាប់បន្ទាប់បីនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនបានទម្លាក់តម្លៃកាលពីថ្ងៃទី 1 តុលាកន្លងមក។ ពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្រុមហ៊ុន Sony បានប្រកាសកាត់បន្ថយតម្លៃម៉ាស៊ីន PlayStation 4 ហើយនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិក គឺចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី 9 តុលាតទៅ ក្នុងតម្លៃ 349,99$ រឺឯតារាងតម្លៃមាននៅក្នុងរូបភាពខាងក្រោម៖

---------------------------------------
ដោយ: ខន សុខឡាយ
->->បើមានចម្ងល់ផ្សេងៗទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS សូមចុច Join ទៅក្នុង Group iOSPlus ក្រុមហ៊ុន Sony បាន​ប្រកាស​កាត់​បន្ថយ​តម្លៃ​ហ្គេម PlayStation 4 ជា​ផ្លូវ​ការ​នៅ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​និង​កាណាដា
->->តាមដានជាមួយយើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃ តាមរយៈទំព័រ Facebook Sovann2.com ក្រុមហ៊ុន Sony បាន​ប្រកាស​កាត់​បន្ថយ​តម្លៃ​ហ្គេម PlayStation 4 ជា​ផ្លូវ​ការ​នៅ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​និង​កាណាដា

ចុះថ្ងៃទី 07 តុលា ឆ្នាំ 2015 ម៉ោង 3:10 ល្ងាច

Sovann2 ព័ត៌មានទូរស័ព្ទអាប់ដេតជារៀងរាល់ថ្ងៃ

ក្រុមហ៊ុន Sony បាន​ប្រកាស​កាត់​បន្ថយ​តម្លៃ​ហ្គេម PlayStation 4 ជា​ផ្លូវ​ការ​នៅ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​និង​កាណាដា
ក្រុមហ៊ុន Sony បាន​ប្រកាស​កាត់​បន្ថយ​តម្លៃ​ហ្គេម PlayStation 4 ជា​ផ្លូវ​ការ​នៅ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​និង​កាណាដា