អង្គ​ភាព​ព័ត៌​មាន និង​ប្រតិកម្ម​រហ័ស ប្រតិកម្ម​តប រាល់ទង្វើ និងព័ត៌មានដែលបានផ្សព្វផ្សាយដោយតំណាងរាស្ត្រ ​អ៊ុំ សំអាន – សច្ចៈ

រាជធានីភ្នំពេញ៖ អ្នកនាំពាក្យ អង្គ​ភាព​ព័ត៌​មាន និង​ប្រតិកម្ម​រហ័ស នៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី ប្រតិកម្ម​តប រាល់ទង្វើ និងព័ត៌មានដែលបានផ្សព្វផ្សាយដោយតំណាងរាស្ត្រ​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ មណ្ឌលខេត្តសៀមរាប លោក ​អ៊ុំ សំអាន។

ប្រតិកម្ម​តបនេះក្រោយពីបានស្តាប់ការផ្តល់កិច្ចសម្ភាសន៏របស់លោកតំណាងរាស្ត្រគណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ ​អ៊ុំ សំអាន ជាមួយវិទ្យុអាសុីសេរី កាលពីយប់ថ្ងៃទី៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៥។

អ្នកនាំពាក្យ អង្គ​ភាព​ព័ត៌​មាន និង​ប្រតិកម្ម​រហ័ស នៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី សូមបព្ជាក់ ជូនសាធារណមតិជាតិ និងអន្តជាតិ អោយបានជ្រាបច្បាស់ជាថ្មី ម្តងទៀត ដែលមានខ្លឺមដូចខាងក្រោម ៖ អង្គ​ភាព​ព័ត៌​មាន និង​ប្រតិកម្ម​រហ័ស ប្រតិកម្ម​តប

លោក អ៊ុំ សំអាន តំណាងរាស្ត្រគណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ ​

លោក អ៊ុំ សំអាន តំណាងរាស្ត្រគណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ ​