សហភាពអឺរ៉ុប ប្រយុទ្ធប្រឆាំង​នឹង​ការរើសអើង​តាម​អ៊ីនធ័រនែត

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​យុត្តិធម៌​នៃ​បណ្តា​ប្រទេស​ជា​សមាជិក​សហភាព​អឺរ៉ុបទាំង​អស់ កំពុង​ជួយប្រជុំ​គ្នា​ នៅ​ថ្ងៃ​សុក្រ​នេះ នៅ​ប្រទេស​លុចសំបួរ ដើម្បី​រិះរក​មធ្យោបាយ​​ទប់​ស្កាត់​ការ​រើស​អើង​តាម​ប្រព័ន្ធ​អ៊ីនធ័រនែត។ ប្រឈម​នឹង​វិបត្តិ​អន្តោប្រវេសន៍​ដ៏​គំហុក​មិន​ធ្លាប់ អឺរ៉ុប​ពេល​នេះ​ កំពុង​ព្រួយ​បារម្ភ​យ៉ាង​ខ្លាំង​នឹង​ការ​រីក​រាលដាល​ នៃ​ពាក្យ និង​សារញុះញង់​ ឱ្យ​មាន​ការ​រើស​អើង និង​ស្អប់​ខ្ពើម​ពូជសាសន៍ តាម​ប្រព័ន្ធ​សង្គម​ផ្សេងៗ។