អាហារូបករណ៍​ ៤០​ កន្លែង​សិក្សា​នៅ​ប្រទេស​ថៃ


អាហារូបករណ៍​ ៤០​ កន្លែង​សិក្សា​នៅ​ប្រទេស​ថៃ

វិទ្យាស្ថាន​បច្ចេកទេស​អន្តរជាតិ Sirindhorn នៅ​ប្រទេស​ថៃ​បាន​សម្រេច​ផ្ដល់​អាហារូបករណ៍​សម្រាប់​ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ​ជាន់​ខ្ពស់ និង​ ថ្នាក់​បណ្ឌិត ចំនួន​ ៤០ ​កន្លែង​ដល់​និស្សិត។

 

ចំពោះ​និស្សិត​ ដែល​មាន​ចំណាប់​អារម្មណ៍​សូម​បំពេញ​បែប​បទ​ឲ្យ​បាន​មុន​ថ្ងៃ ១៦ តុលា ឆ្នាំ២០១៥ តាម​រយៈ ៖   http://www.siit.tu.ac.th/home_en.php

 

 

អាហារូបករណ៍​ ៤០​ កន្លែង​សិក្សា​នៅ​ប្រទេស​ថៃ

 

 

សូមអាន    ទិវា​អាស៊ាន​សម្រាប់​ការ​គ្រប់​គ្រង​គ្រោះ​មហន្តរាយ និងទិវា​អន្តរជាតិ​សម្រាប់​ការ​កាត់​បន្ថយ​គ្រោះ​មហន្តរាយ​​ឆ្នាំ២០១៥

 

អត្ថបទ៖ លឹម សុ​នា