តោះមកមើលគេប្រៀបធៀប iPhone 6s និង iPhone 2G ( iPhone ជំនាន់ដំបូង )

តោះមកមើលគេប្រៀបធៀប iPhone 6s និង iPhone 2G ( iPhone ជំនាន់ដំបូង )

iPhone 2G ជា Smartphone ជំនាន់ដំបូងរបស់ Apple ដែលដាក់លក់តាំងពីឆ្នាំ 2007 និងបានធ្វើអោយក្រុមហ៊ុនភាគច្រើនផ្លាស់ប្ដូរពីការបង្កើត Smartphone ដែលមាន Keyboard មកជា Smartphone ដែលគ្មាន Keyboard តាម Apple ទៅវិញ។ មកដល់ពេលនេះ iPhone បានវិវត្តន៍មកដល់ជំនាន់ទី 9 ហើយ ដែលគេហៅថា iPhone 6s. សូមទស្សនា Video ខាងក្រោមនេះ ដែលនិយាយពីភាពខុសគ្នារវាងម៉ូដែលដំបូង និងម៉ូដែលចុងក្រោយ៖

---------------------------------------
ដោយ: តាន់ ឡេងឆាយ
->->បើមានចម្ងល់ផ្សេងៗទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS សូមចុច Join ទៅក្នុង Group iOSPlus តោះមកមើលគេប្រៀបធៀប iPhone 6s និង iPhone 2G ( iPhone ជំនាន់ដំបូង )
->->តាមដានជាមួយយើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃ តាមរយៈទំព័រ Facebook Sovann2.com តោះមកមើលគេប្រៀបធៀប iPhone 6s និង iPhone 2G ( iPhone ជំនាន់ដំបូង )

ចុះថ្ងៃទី 10 តុលា ឆ្នាំ 2015 ម៉ោង 9:20 ព្រឹក

Sovann2 ព័ត៌មានទូរស័ព្ទអាប់ដេតជារៀងរាល់ថ្ងៃ