នៅក្នុង​ប្រទេស​រំដួល អស់​លុយ អស់តំណែង

ភ្នំពេញ៖ នៅក្នុង​ប្រទេស​រំដួល ការតែងតាំង​ខ្លះ បានធ្វើ​ឡើង​ដោយ​ផ្អែកលើ​សមត្ថភាព អតីតភាព ភាពស្មោះត្រង់។ ប៉ុន្តែ ការតែងតាំង​ខ្លះទៀត បានធ្វើ​ឡើង​ដោយ​ផ្អែកលើ​អំណាច​ទឹកប្រាក់​ដុល្លារ អំណាច​បក្សពួក និង​គ្រួសារនិយម ។ នៅក្នុង​ប្រទេស​រំដួល​ដដែល ពេល​អស់​លុយ ហ្នឹងហើយ​ជា​ពេលវេលា​ដែល​ត្រូវតែ​អស់តំណែង​ដែរ៕

​ប្រ​ឡ​ង​បា​ន​និ​ទ្ទេ​ស «​A»​ ​ត្រូ​វ​ធ្វើ​យ៉ា​ង​ដូ​ច​ម្តេ​ច​?​​តើ​ប្រជាកសិករ​ខ្មែរ​បន្សាំ​ខ្លួន​យ៉ាងដូចម្តេច​ទៅនឹង​ការប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ?តើ​ការមិន​ឲ្យ​ផ្សព្វផ្សាយ​គ្រឿង​ស្រវឹង នៅក្នុង​ម៉ោង​មាស​របស់​ទូរទស្សន៍​អាច​ចូលរួម​កាត់បន្ថយ​ការសេព​គ្រឿង​ស្រវឹង​កម្រិតណា?