ហ្វេសប៊ុក Block ខ្ញុំ តែខ្ញុំសុំរូបទាំងអស់មកវិញ

ហ្វេសប៊ុក Block ខ្ញុំ តែខ្ញុំសុំរូបទាំងអស់មកវិញ

យោងតាមគេហទំព័រនៅបរទេសមួយបាននិយាយថា មានបុរសម្នាក់ប្រើប្រាស់គណនីឈ្មោះក្នុង facebook មានឈ្មោះថា deed poll គាត់បានខឹងក្រុមហ៊ុន facebook ជាខ្លាំង ដែលបាន Block គណនីគាត់ ដោយក្រុមហ៊ុនហ្វេសប៊ុកគិតថា ជាគណនីក្លែងក្លាយ ។ បុរសម្នាក់នេះគាត់បានព្យាយាមផ្ញើឯកសារផ្សេងៗទៅក្រុមហ៊ុន facebook តែក្រុមហ៊ុន Facebook នៅតែមិនព្រមបើកគណនីគាត់អោយដំណើរការទេ ។ ក្នុងគណនី facebook គាត់ មានរូបថតរាប់ពាន់សន្លឹក ព្រមជាមួយឯកសារមួយចំនួនក្នុង facebook នោះផងដែរ ដោយការខឹងខ្លាំង គាត់បាននិយាយថា Block ក៏ Block ចុះ តែខ្ញុំសូមរូបថតទាំងអស់ខ្ញុំមកវិញ - Mirror

---------------------------------------
ដោយ: ឌី សុវណ្ណ
->->បើមានចម្ងល់ផ្សេងៗទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS សូមចុច Join ទៅក្នុង Group iOSPlus ហ្វេសប៊ុក Block ខ្ញុំ តែខ្ញុំសុំរូបទាំងអស់មកវិញ
->->តាមដានជាមួយយើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃ តាមរយៈទំព័រ Facebook Sovann2.com ហ្វេសប៊ុក Block ខ្ញុំ តែខ្ញុំសុំរូបទាំងអស់មកវិញ

ចុះថ្ងៃទី 10 តុលា ឆ្នាំ 2015 ម៉ោង 9:55 ព្រឹក

Sovann2 ព័ត៌មានទូរស័ព្ទអាប់ដេតជារៀងរាល់ថ្ងៃ

ហ្វេសប៊ុក Block ខ្ញុំ តែខ្ញុំសុំរូបទាំងអស់មកវិញ