ហេតុអ្វី​បានជា​នៅពេល​ថ្ងៃ​បុណ្យទាន​ម្តងៗ​ក្រុមហ៊ុន​ឡាន ក្រុងមាន​ការដំឡើងថ្លៃ​?

​ភ្នំពេញ​: ឡានក្រុង​ដឹក​អ្នកដំណើរ​ពី​ភ្នំពេញ ទៅកាន់​បណ្តា​ខេត្ត​នានា បាន​ឡើងថ្លៃ ដោយ​មិន​ស្តាប់​ការអំពាវនាវ​របស់​ស​ម្តេច​នាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុនសែន និង​អាជ្ញាធរ​រាជធានី​ភ្នំពេញ សោះឡើយ​។ តាម​គោលដៅ​និ​មួយៗ ឡានក្រុង បាន​ឡើងថ្លៃ​យ៉ាងហោចណាស់ ១០០០០ រៀល នៅ​ថ្ងៃទី​១០​តុលា​នេះ​។