បច្ចេកទេស​សិច ៥​យ៉ាង​ធ្វើ​ឲ្យ​គូរ​ស្នេ​ហ៏​អ្នក​ពេញចិត្ត

មាន​គូស្នេហ៍​ជាច្រើន​ដែល​ធ្លាប់​ប្រឡូក​ប្រឡែង​ល្បែង​ស្នេហ៍​ជាមួយគ្នា​យ៉ាង​ពុះ​ក​ញ្ច្រោ​ល​។ ប៉ុន្តែ​ពេលវេលា​កន្លង​យូរ​ទៅ បានធ្វើ​ឲ្យ​រសជាតិ ពីមុន​កាន់តែ​ខ្សោះ​អស់​រសជាតិ​។ តាមពិត​មិនមែន​មាន​មូលហេតុ​ចេញពី​ថ្វីដៃ ឬ​ក្បាច់​រួមភេទ​របស់​អ្នក​ចុះខ្សោយ​ឡើយ តែ​អាចមកពី​សភាព​ច្រំ​ដែលៗ​ជាមួយនឹង​រសជាតិ​ដើម​។ ហេត