បាក់ដីស្លាប់ ២៥៣ នាក់ បាត់ខ្លួន ៣៧៤ នាក់នៅប្រទេសហ្គាតេម៉ាឡា

បាក់ដីស្លាប់ ២៥៣ នាក់ បាត់ខ្លួន ៣៧៤ នាក់នៅប្រទេសហ្គាតេម៉ាឡា

តួលេខ​ឧបទ្ទវហេតុ​បាក់​ដី នៅ​ប្រទេស​ហ្គា​តេ​ម៉ា​ឡា រយៈពេល ១០ ថ្ងៃ ពី​ថ្ងៃទី ១ ខែតុលា មក មាន​អ្នក​បាត់បង់​ជីវិត ២៥៣ នាក់​ហើយ និង នៅ​បាត់​ខ្លួន​ជាច្រើនរយ​នាក់​ទៀត ។​

​ទីភ្នាក់ងារ​ព័ត៌មាន​បរទេស​រាយការណ៍ ពី​ទីក្រុង​ហ្គា​តេ​ម៉ា​ឡា ស៊ី​ធី ថា កន្លែង​បាក់​ដី​នេះ​ស្ថិតនៅ​ទិសខាងកើត ទីក្រុង​ហ្គា​តេ​ម៉ា​ឡា ១៥ គីឡូម៉ែត្រ តួលេខ​ក្នុង​ថ្ងៃទី ១០ តុលា​នេះ មាន​អ្នកស្លាប់ ២៥៣ នាក់ និង បាត់​ខ្លួន ៣៧៤ នាក់​ទៀត ៕

បាក់ដីស្លាប់ ២៥៣ នាក់ បាត់ខ្លួន ៣៧៤ នាក់នៅប្រទេសហ្គាតេម៉ាឡា

បាក់ដីស្លាប់ ២៥៣ នាក់ បាត់ខ្លួន ៣៧៤ នាក់នៅប្រទេសហ្គាតេម៉ាឡា

បាក់ដីស្លាប់ ២៥៣ នាក់ បាត់ខ្លួន ៣៧៤ នាក់នៅប្រទេសហ្គាតេម៉ាឡា

បាក់ដីស្លាប់ ២៥៣ នាក់ បាត់ខ្លួន ៣៧៤ នាក់នៅប្រទេសហ្គាតេម៉ាឡា

បាក់ដីស្លាប់ ២៥៣ នាក់ បាត់ខ្លួន ៣៧៤ នាក់នៅប្រទេសហ្គាតេម៉ាឡា

បាក់ដីស្លាប់ ២៥៣ នាក់ បាត់ខ្លួន ៣៧៤ នាក់នៅប្រទេសហ្គាតេម៉ាឡា

បាក់ដីស្លាប់ ២៥៣ នាក់ បាត់ខ្លួន ៣៧៤ នាក់នៅប្រទេសហ្គាតេម៉ាឡា

បាក់ដីស្លាប់ ២៥៣ នាក់ បាត់ខ្លួន ៣៧៤ នាក់នៅប្រទេសហ្គាតេម៉ាឡា youth & Social

  • បាក់ដីស្លាប់ ២៥៣ នាក់ បាត់ខ្លួន ៣៧៤ នាក់នៅប្រទេសហ្គាតេម៉ាឡា已关闭评论
  • 278 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2015/10/10  Category:​អន្តរជាតិ
Tags: