លោក ហ៊ុន សែន ចេញ​ទៅ​បំពេញ​បេសកម្ម​នៅ​ប្រទេសចិន​ចំ​ថ្ងៃ​ភ្ជុំ​ខណៈ​មេដឹក​នាំ​បក្ស​ប្រឆាំង​ទៅ​វត្ត​

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន ​មិនមាន​វត្តមាន​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​ទេ​ចំ​ថ្ងៃ​បុណ្យ​ភ្ជុំ​បិណ្ឌ​។អវត្តមាន​លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី​ដោយ​សារ​តែ​ទៅ​ចូល​រួម​វេទិកា​និង​សន្និសីទ​មួយ​ចំនួន​នៅ​ទីក្រុង​ម៉ាកាវ​ប្រទេសចិន​ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១២​ដល់​ថ្ងៃ​ទី​១៧​តុលា។​ ចំណែកឯ​មេដឹកនាំ​គណបក្ស​ប្រឆាំង​​បាន​អញ្ជើញ​ទៅ​វត្ត​ជា​ធម្មតា​តាម​ការ​វិភាគ​ដែល​បាន​គ្រោង​ទុក​ហើយ​ក៏​គ្មាន​គម្រោង​ទៅ​ក្រៅ​ប្រទេស​ក្នុង​ឱកាស​នេះ​ដែរ​។