រថយន្ត​របស់​អូតង់​រងការប្រហារ​ដោយ​ភេរវកម្ម​អត្តឃាត នៅ​អាហ្វហ្កានីស្ថាន

នៅ​ទីក្រុង​កាប៊ូល ប្រទេស​អាហ្វហ្កានីស្ថាន ក្បួនរថយន្ត​របស់​អង្គការ​អូតង់ បាន​រងការវាយប្រហារ​ដោយ​ភេរវកម្ម​អត្តឃាត នៅ​ថ្ងៃ​អាទិត្យ​នេះ។ តាមប៉ូលិស​អាហ្វហ្កានីស្ថាន ភេរវកម្ម​អត្តឃាត​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​មាន​ជនរងគ្រោះ ជាជនស៊ីវិល ៣នាក់។ ក្រុមតាលីបង់ វិញ​បាន​ប្រកាស​ចេញ​មុខ​ទទួល​ខុសត្រូវ​លើ​ភេរវកម្ម ប្រឆាំង​នឹង​ក្បួន​រថយន្ត​របស់​អង្គការ​អូតង់។