នេប៉ាល់៖​ រដ្ឋធម្មនុញ្ញ​ថ្មី ​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ថ្មី ​ ដើម្បី​កសាង​ប្រទេស

ជិត​១០​ឆ្នាំ ​បន្ទាប់​ពី​សង្រ្គាម​ស៊ីវីល ​ផ្តួល​រំលំ​របប​រាជា​និយម​ បាន​ផ្ទុះ​ឡើង ​ប្រទេស​នេប៉ាល់​ទើប​បាន​ប្រកាស ​ដាក់​ឲ្យ​ប្រើប្រាស់​រដ្ឋ​ធម្មនុញ្ញ​ថ្មី ​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២០​ កញ្ញា ​កន្លង​ទៅ ​ ហើយ​នៅ​ថ្ងៃ​អាទិត្យ​ ​ទី​ ១១​តុលា ​ម្សិលមិញ​នេះ ​រដ្ឋសភា​ថ្មី​របស់​សាធារណរដ្ឋ​ដ៏​ក្មេង​ខ្ចី​នេះ ​បាន​បោះឆ្នោត​ ជ្រើសរើស​នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​ថ្មី ​ដើម្បី​បន្ត​តំណែង ​ដឹកនាំ​ កសាង​ប្រទេស ​ដែល​បាន​ជួប​វិនាសកម្ម​ យ៉ាង​អនោចអធម្ម​ ក្នុង​គ្រោះ​រញ្ជួយដី​ ដ៏​ធ្ងន់​ធ្ងរ​ កាលពី​ចុង​ខែ​មេសា។