តារា​សម្តែង​ថៃ Suwanasuk ថត​ស្រាត​ដាក់​ទស្សនា​វ​ដ្តី ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នកគាំទ្រ​ស្ទើរ​ស្រក់​មាត់​

តារា​សម្តែង​ថៃ Suwanasuk ថត​ស្រាត​ដាក់​ទស្សនា​វ​ដ្តី ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នកគាំទ្រ​ស្ទើរ​ស្រក់​មាត់​

​តារា​សម្តែង​ដ៏​មាន​ប្រជាប្រិយភាព​របស់​ថៃ​នាង Akhamsiri Suwanasuk  គឺជា​តារា​មួយ​ដួង ដែលមាន​ប្រជាប្រិយភាប​បំផុត​ងារ ជាតា​រា​សិច​ស៊ី នឹងមាន​រាងកាយ និង​ដើមទ្រូង​គួរ​ឲ្យ​ទាក់ទាញ​។ ថ្មីៗ​នេះដែរ​នាង Akhamsiri Suwanasuk បានធ្វើ​ឲ្យ​អ្នកគាំទ្រ​របស់​នាង ភ្ញាក់ផ្អើល ជាមួយនឹង​រូបថត​សិច​ស៊ី និង​ក្តៅខ្លួន​គគុក ជាច្រើន​សន្លឹក ដែល​នាង​ថត​ឲ្យ​ទស្សនា​វ​ដ្តី Kling៕

តារា​សម្តែង​ថៃ Suwanasuk ថត​ស្រាត​ដាក់​ទស្សនា​វ​ដ្តី ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នកគាំទ្រ​ស្ទើរ​ស្រក់​មាត់​  តារា​សម្តែង​ថៃ Suwanasuk ថត​ស្រាត​ដាក់​ទស្សនា​វ​ដ្តី ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នកគាំទ្រ​ស្ទើរ​ស្រក់​មាត់​


តារា​សម្តែង​ថៃ Suwanasuk ថត​ស្រាត​ដាក់​ទស្សនា​វ​ដ្តី ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នកគាំទ្រ​ស្ទើរ​ស្រក់​មាត់​