ពេល​ថ្ងៃ​ងូតទឹក​ស្អាតបាត ពេលយប់​ដេក​ស្រាត​ឱប​គ្នា​ទល់​ភ្លឺ ?

 
១. ពេល​ថ្ងៃ​ងូតទឹក​ស្អាតបាត ពេលយប់​ដេក​ស្រាត​ឱប​គ្នា​ទល់​ភ្លឺ ?
ចម្លើយ៖ ចាន​ក្នុង​រាវ

២. ពី​តូច​ក្ត​ធំ​ជាង​ខ្លួន ដល់​ធំ​មាំមួន​ខ្លួន​ធំ​ជាង​ក្ត ?
ចម្លើយ៖ ផ្លែស្វាយ​ចន្ទី

៣. ពស់វែក​ក្បាល​ទន់ ចូល​រន្ធ​ចោល​ពង ?
ចម្លើយ៖ អង្គ​ជាតិ​បុរស

[ដកស្រង់​ពី​សៀវភៅ​ពាក្យ​បណ្តៅ​ខ្មែរ៖ ជ័យ ចាប]


​ប្រ​ឡ​ង​បា​ន​និ​ទ្ទេ​ស «​A»​ ​ត្រូ​វ​ធ្វើ​យ៉ា​ង​ដូ​ច​ម្តេ​ច​?​​តើ​ប្រជាកសិករ​ខ្មែរ​បន្សាំ​ខ្លួន​យ៉ាងដូចម្តេច​ទៅនឹង​ការប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ?តើ​ការមិន​ឲ្យ​ផ្សព្វផ្សាយ​គ្រឿង​ស្រវឹង នៅក្នុង​ម៉ោង​មាស​របស់​ទូរទស្សន៍​អាច​ចូលរួម​កាត់បន្ថយ​ការសេព​គ្រឿង​ស្រវឹង​កម្រិតណា?