​ស្អាត​ៗ​អីចឹង​តើ បាន​មនុស្ស​ភាគ​ច្រើន​​​ចូល​ចិត្ត​អង្គុយ​​​​ជិត​បង្អួចយន្តហោះ​!


​ស្អាត​ៗ​អីចឹង​តើ បាន​មនុស្ស​ភាគ​ច្រើន​​​ចូល​ចិត្ត​អង្គុយ​​​​ជិត​បង្អួចយន្តហោះ​!

ពេល​​ធ្វើ​ដំណើរ​តាម​យន្ត​ហោះ​ អ្នក​ដំណើរ​ភាគ​​ច្រើន​ចូល​ចិត្ត​កន្លែង​អង្គុយ​ក្បែរ​បង្អួច​ ព្រោះ​បាន​ឃើញ​ទេសភាព​ទី​ក្រុង ព្រៃ​ភ្នំ វាល​​ស្រែ សមុទ្រ​ទន្លេ​បឹង​បួរ​ និង​ទិដ្ឋភាព​ស្អាត​ៗ​ជា​ច្រើន​ទៀត​លើ​អាកាស​។ ខាង​ក្រោម​នេះ​​ជា​រូប​ភាព​​​​ស្អាត​មួយ​ចំនួន​​ ដែល​អាច​នាំ​អារម្មណ៍​ប្រិយមិត្ត​ឲ្យ​ស្រស់ស្រាយ​ក្នុង​ថ្ងៃ​ឈប់​សម្រាក​នេះ៖

 

​ស្អាត​ៗ​អីចឹង​តើ បាន​មនុស្ស​ភាគ​ច្រើន​​​ចូល​ចិត្ត​អង្គុយ​​​​ជិត​បង្អួចយន្តហោះ​!
 

​ស្អាត​ៗ​អីចឹង​តើ បាន​មនុស្ស​ភាគ​ច្រើន​​​ចូល​ចិត្ត​អង្គុយ​​​​ជិត​បង្អួចយន្តហោះ​!
 

​ស្អាត​ៗ​អីចឹង​តើ បាន​មនុស្ស​ភាគ​ច្រើន​​​ចូល​ចិត្ត​អង្គុយ​​​​ជិត​បង្អួចយន្តហោះ​!
 

​ស្អាត​ៗ​អីចឹង​តើ បាន​មនុស្ស​ភាគ​ច្រើន​​​ចូល​ចិត្ត​អង្គុយ​​​​ជិត​បង្អួចយន្តហោះ​!
 

​ស្អាត​ៗ​អីចឹង​តើ បាន​មនុស្ស​ភាគ​ច្រើន​​​ចូល​ចិត្ត​អង្គុយ​​​​ជិត​បង្អួចយន្តហោះ​!
 

​ស្អាត​ៗ​អីចឹង​តើ បាន​មនុស្ស​ភាគ​ច្រើន​​​ចូល​ចិត្ត​អង្គុយ​​​​ជិត​បង្អួចយន្តហោះ​!
 

​ស្អាត​ៗ​អីចឹង​តើ បាន​មនុស្ស​ភាគ​ច្រើន​​​ចូល​ចិត្ត​អង្គុយ​​​​ជិត​បង្អួចយន្តហោះ​!
 

​ស្អាត​ៗ​អីចឹង​តើ បាន​មនុស្ស​ភាគ​ច្រើន​​​ចូល​ចិត្ត​អង្គុយ​​​​ជិត​បង្អួចយន្តហោះ​!
 

​ស្អាត​ៗ​អីចឹង​តើ បាន​មនុស្ស​ភាគ​ច្រើន​​​ចូល​ចិត្ត​អង្គុយ​​​​ជិត​បង្អួចយន្តហោះ​!
 

​ស្អាត​ៗ​អីចឹង​តើ បាន​មនុស្ស​ភាគ​ច្រើន​​​ចូល​ចិត្ត​អង្គុយ​​​​ជិត​បង្អួចយន្តហោះ​!
 

​ស្អាត​ៗ​អីចឹង​តើ បាន​មនុស្ស​ភាគ​ច្រើន​​​ចូល​ចិត្ត​អង្គុយ​​​​ជិត​បង្អួចយន្តហោះ​!
 

​ស្អាត​ៗ​អីចឹង​តើ បាន​មនុស្ស​ភាគ​ច្រើន​​​ចូល​ចិត្ត​អង្គុយ​​​​ជិត​បង្អួចយន្តហោះ​!
 

​ស្អាត​ៗ​អីចឹង​តើ បាន​មនុស្ស​ភាគ​ច្រើន​​​ចូល​ចិត្ត​អង្គុយ​​​​ជិត​បង្អួចយន្តហោះ​!
 

​ស្អាត​ៗ​អីចឹង​តើ បាន​មនុស្ស​ភាគ​ច្រើន​​​ចូល​ចិត្ត​អង្គុយ​​​​ជិត​បង្អួចយន្តហោះ​!
 

​ស្អាត​ៗ​អីចឹង​តើ បាន​មនុស្ស​ភាគ​ច្រើន​​​ចូល​ចិត្ត​អង្គុយ​​​​ជិត​បង្អួចយន្តហោះ​!
 

​ស្អាត​ៗ​អីចឹង​តើ បាន​មនុស្ស​ភាគ​ច្រើន​​​ចូល​ចិត្ត​អង្គុយ​​​​ជិត​បង្អួចយន្តហោះ​!
 

ចុចអាន៖ កន្លែង​ស្រស់​ស្អាត​ជាងគេ​បំផុត​ទាំង​៩​​​​ដែល​គេ​បោះបង់ចោល​នៅលើ​លោក​

ចុចអាន៖ ភោជនីយដ្ឋាន​បណ្ដែត​ទឹក​នៅ​ចិន​ពិត​ជា​រ៉ូមែនទិក​មិន​ធម្មតា
ប្រែ​សម្រួល៖ មាន រតនា
ប្រភព៖ dailymail
​​