សម្រស់ Nong Poy ភេទ​ទី៣​ស្អាត​ជាង​គេ​នៅ​ថៃ​ល្បីពេញពិភពលោក

ប្រទេស​ថៃ​ : ​ប៉ុន្មាន​ថ្ងៃមុន​នេះ ​Nong Poy ​ជា​ភេទ​ទី​បី​ស្អាត​ជាងគេ​នៅ​ប្រទេស​ថៃ​បាន​បង្ហោះ​រូប​តាម​អ៊ីនធឺណិត ធ្វើឲ្យ​ណ្ដា​ញ​សារព័ត៌មាន​ចាប់អារម្មណ៍​មកលើ​នាង​កាន់តែខ្លាំង​។​ Nong Poy កាន់តែ​ល្បី​ខ្លាំង​ឡើងៗ​ហើយ ក្រោយ​ប្រឆាំងនឹង​ធម្មជាតិ កែ​ភេទ​ពី​ប្រុស​មក​ស្រី​។​ ​បច្ចុប្បន្ន​រូប​សម្រស់​តារា​បង្ហាញ​ម៉ូដ​តារា​សម្ដែង​រូបនេះ​ពិតជា​ធ្វើឱ្យ​មនុស្ស​ជុំវិញ​ពិភពលោក​ភ្ញាក់ផ្អើល​និង​ស្រឡាំងកាំង​ព្រោះ​តាមរយះ​សម្រស់​កែ​ពី​កំណើត​៕​

សម្រស់ Nong Poy ភេទ​ទី៣​ស្អាត​ជាង​គេ​នៅ​ថៃ​ល្បីពេញពិភពលោក

សម្រស់ Nong Poy ភេទ​ទី៣​ស្អាត​ជាង​គេ​នៅ​ថៃ​ល្បីពេញពិភពលោក សម្រស់ Nong Poy ភេទ​ទី៣​ស្អាត​ជាង​គេ​នៅ​ថៃ​ល្បីពេញពិភពលោក

សម្រស់ Nong Poy ភេទ​ទី៣​ស្អាត​ជាង​គេ​នៅ​ថៃ​ល្បីពេញពិភពលោក