ប្រទេស​អ្នក​មាន​សន្យា​ផ្ដល់​ជំនួយ​រាប់​ពាន់​លាន​ដុល្លារ​ដល់​ប្រទេស​ក្រី​ក្រ​ប៉ះ​ពាល់​ដោយ​សារ​បញ្ហា​បម្រែ​បម្រួល​អាកាស​ធាតុ​

នៅ​ក្នុង​ការ​ប្រជុំ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​រវាង​ធនាគារ​ពិភព​លោក និង​អង្គការ​មូល​និធិរូបិយវត្ថុ​អន្ដរជាតិ​នៅ​ក្រុង​លីម៉ា​ប្រទេស​ប៉េរូ បណ្ដា​ប្រទេស​អ្នក​មាន​ទ្រព្យ​សម្បត្ដិ​ច្រើន​ជាង​គេ​បំផុត​នៅក្នុង​ពិភព​​លោក​នេះ​បាន​សន្យា​ផ្ដល់​ប្រាក់​រាប់​ពាន់​លាន​ដុល្លារ​ដើម្បី​ជួយ​ដល់​ប្រទេស​ក្រី​ក្រ​កំពុង​អភិវឌ្ឍន៍​ក្នុង​ការ​ទប់​ទល់​នឹង​បញ្ហា​បម្រែ​បម្រួល​អាកាស​ធាតុ​។

  • ប្រទេស​អ្នក​មាន​សន្យា​ផ្ដល់​ជំនួយ​រាប់​ពាន់​លាន​ដុល្លារ​ដល់​ប្រទេស​ក្រី​ក្រ​ប៉ះ​ពាល់​ដោយ​សារ​បញ្ហា​បម្រែ​បម្រួល​អាកាស​ធាតុ​已关闭评论
  • 137 views
  • Hide Sidebar
    A+