សត្វស្វានៅវត្តភ្នំប្រុស ភ្នំស្រី រួចមួយគ្រានៅអំឡុងថ្ងៃបុណ្យភ្ជុំ

 សត្វស្វាជាច្រើនក្បាលនៅវត្តភ្នំប្រុស ភ្នំស្រី ទទួលបានចំណីអាហារជាច្រើនពីប្រជាពលរដ្ឋនៅអំឡុងថ្ងៃបុណ្យភ្ជុំ ដូចជាសណ្តែកដី ការ៉េមកី និងចំណីជាច្រើនមុខទៀត សូមអញ្ជើទស្សវាវីដេអូដូចតទៅ៖


​ប្រ​ឡ​ង​បា​ន​និ​ទ្ទេ​ស «​A»​ ​ត្រូ​វ​ធ្វើ​យ៉ា​ង​ដូ​ច​ម្តេ​ច​?​​តើ​ប្រជាកសិករ​ខ្មែរ​បន្សាំ​ខ្លួន​យ៉ាងដូចម្តេច​ទៅនឹង​ការប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ?តើ​ការមិន​ឲ្យ​ផ្សព្វផ្សាយ​គ្រឿង​ស្រវឹង នៅក្នុង​ម៉ោង​មាស​របស់​ទូរទស្សន៍​អាច​ចូលរួម​កាត់បន្ថយ​ការសេព​គ្រឿង​ស្រវឹង​កម្រិតណា?