ណូបែល​សេដ្ឋកិច្ច​ ផ្តល់​ជ័យលាភី​ដល់​សេដ្ឋកិច្ចវិទ្យូ​វិភាគ​ពី​សមភាពចំណូល​និង​ចំណាយ

គណៈកម្មាធិការ​ណូបែល បាន​ប្រកាសនៅ​ថ្ងៃ​ចន្ទ​ទី ១២ តុលានេះ ផ្តល់​​​​ជ័យ​លាភី​រង្វាន់​ណូបែល​សេដ្ឋកិច្ច​ឆ្នាំ​២០១៥ ដល់លោក Angus Deaton ​សញ្ជាតិ​អាមេរិក-​អង់គ្លេស ចំពោះ​ស្នាដៃ​ស្រាវជ្រាវ​ ស្តី​អំពីសមភាព​នៃ​​ការ​ចាយ​វាយ និង​ប្រាក់​ចំណូល ជាពិសេស​ការ​ចំណាយ​របស់​អ្នក​មាន​ជីវភាព​ក្រីក្រ។