អូស្ដ្រាលី​រឹត​បន្ដឹង​ច្បាប់​ប្រឆាំង​ភេរវកម្ម​កាន់​តែ​ខ្លាំង​ថែមទៀត​

រដ្ឋាភិបាល​សហព័ន្ធ​អូស្ដ្រាលី​បាន​ប្រកាស​ផែន​ការ​មួយ​ចំនួន​នៅ​ក្នុង​ការ​​រឹត​បន្ដឹង​ថែម​ទៀត​លើ​ច្បាប់​ប្រឆាំង​ភេរវកម្ម​របស់​អូស្ដ្រាលី។