បុគ្គលិកសិក្សាទទួលបន្ទុកកិច្ចការសិស្ស

Company

NYIS Premium   

type

Others

Industry

Education

employees

Location

Phnom Penh

Level

Entry Level

Term

Full Time

Year of Exp.

1

Function

Education/Training

Hiring

5

Industry

Education

Salary

Negotiable

Qualification

Bachelor Degree

Sex

Unlimited

Language

Age

~

Location

Phnom Penh;

Publish Date

Oct-09-2015

Closing Date

Nov-08-2015
  - ត្រួតពិនិត្យ និងតាមដានវត្តសិស្សចំណេះទូទៅភាសាខ្មែរ។
- ផ្តល់ការប្រឹក្សាជូនដល់មាតាបិតា ឬ អ្នកអាណាព្យាបាលសិស្សអំពីការចុះឈ្មោះចូលរៀន។
- ផ្តល់ការប្រឹក្សាជូនដល់មាតាបិតា ឬ អ្នកអាណាព្យាបាលសិស្សអំពីកម្មវិធីសិក្សា។
- រៀបចំ និងចូលរួមពិធីជំនួបមាតាបិតាសិស្ស និងគ្រូកាន់ថ្នាក់។
- ចាត់ចែងវិញ្ញាសាតាមមុខវិជ្ជា និងកម្រិតនីមួយៗ
- ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពដំណើរការថ្នាក់ គ្រូ និងសិស្ស។
- តាមដានការរីកចម្រើននៃការសិក្សារបស់សិស្សជាមួយគ្រូកាន់ថ្នាក់។
- បង្កើនការទំនាក់ទំនងជាមួយមាតាបិតា និងអ្នកអាណាព្យាបាលសិស្ស។
- និងភារកិច្ចដទៃទៀតតាមការចាត់តាំងរបស់ប្រធានផ្នែកចំណេះទូទៅភាសាខ្មែរ។
  - យល់ដឹងអំពីចំណេះទូទៅភាសាខ្មែរ
- មានបទពិសោធន៍លើកិច្ចការសិស្ស
- មានចំណេះដឹងកុំព្យូទ័រ។
- មានសុខភាពល្អ និងរឹងមាំ។

បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមដាក់ពាក្យសុំចូលបម្រើការងារ និងប្រវត្តិរូបសង្ខេប ដោយភ្ជាប់មកជាមួយ នូវសញ្ញាបត្រ វិញ្ញាបនបត្រ ឬ ឯកសារមានតម្លៃស្មើ តាមអាសយដ្ឋាន ឬ អ៊ីម៉េលដូចខាងក្រោម ។

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. If you want to apply a job by one click with “Apply Now” button, please create a CV first and employers will review your CV online.

Click here to learn how to register and post a CV online!

Contact Person

HR and Admin Department

Phone

081 778 028 / 015 678 109

Email

recruit@nyis.edu.kh

Website

http://www.nyis.edu.kh

Address

#19Z4, Street 271, Sangkat Boeung Salang, Khan Toul Kork, Phnom Penh, Cambodia.