កម្ពុជា​មាន​វត្ត​ចំនួន ៤៥៥៣វត្ត និង​ព្រះសង្ឃ ​៥៣២៥៧អង្គ – វាសនា

រាជធានីភ្នំពេញ៖ គិតត្រឹមឆ្នំា​២០១២​-២០១៣ ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​ មាន​វត្តសរុបចំនួន ​៤៥៥៣វត្ត ​(មហានិកាយ ៤៣៨០វត្ត)​ និង​ ព្រះសង្ឃសរុប ​ចំនួន ៥៣២៥៧អង្គ​ (មហា​និកាយ៥១៨៧២អង្គ)​។នេះបើតាម​ឯកសារស្តីពីស្ថិតិវត្ត ​វិហារ សាលា​ និង​សមណសិស្ស-និស្សិត​របស់​ក្រសួងធម្មការ ​និងសាសនា។

ឯកសារ​ដដែលបានបង្ហាញឲ្យដឹងពីចំនួនវត្ត និងព្រះសង្ឃ នៅតាមបណ្តាល រាជធានី-ខេត្ត នៅទូទំាង​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា ​៖

​១-ខេត្តកំពង់ចាម​ មាន​វត្តសរុបចំនួន ៥៩៤វត្ត​ (មហានិកាយ ៥៥៧វត្ត)​ ព្រះសង្ឃសរុបចំនួន ​៦៧៤៦អង្គ ​​(ធម្មយុត្តិក​និកាយ​​ ១៦៧អង្គ)​
២-ខេត្តព្រៃវែង ​៥០០វត្ត​ (មហានិកាយ ៤៨៣វត្ត) ​ព្រះសង្ឃ ​៣៤៦៤អង្គ​ (មហានិកាយ​ ៣៣៩៥អង្គ)
៣-ខេត្ត​កណ្តាល ​៣៤៦វត្ត​ (ធម្មយុត្តិកនិកាយ ៣២១វត្ត) ​ព្រះសង្ឃ​ ៤៥៣៧អង្គ ​​(មហានិកាយ ៤២៧២អង្គ)
៤-ខេត្តរាជធានីភ្នំពេញ ​១៤៦វត្ត ​(មហានិកាយ ១៤១វត្ត) ព្រះសង្ឃ​​ ៧០៣៩អង្គ (មហានិកាយ ​៦៩១៤អង្គ)
៥-ខេត្តបាត់ដំបង ​៣២៦វត្ត ​ព្រះសង្ឃ ​៤៩៩៩អង្គ
៦-ខេត្តតាកែវ ​៣២៤វត្ត ​ព្រះសង្ឃ ​៣១៩៥អង្គ
៧-ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ​២៨៧វត្ត​ ព្រះសង្ឃ ២៨៦៩អង្គ ​
៨-ខេត្តកំពត​ ២៣៨វត្ត ​ព្រះសង្ឃ ១៩៩៤អង្គ​
៩-ខេត្តស្វាយរៀង​ ២៣៦វត្ត ព្រះសង្ឃ ១៦២៦អង្គ​
១០-ខេត្តកំពង់ធំ ២៣០​វត្ត ព្រះសង្ឃ​ ២៤៩៨អង្គ
១១-ខេត្ត​សៀមរាប​ ២២៤វត្ត ​ព្រះសង្ឃ ៣៦០២អង្គ ​
១២-ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ​ ២២៤វត្ត​ ព្រះសង្ឃ ២៨៦៩អង្គ ​
១៣-ខេត្តកំពង់ឆ្នាំ​ ២០៣វត្ត​ ព្រះសង្ឃ ២៤៩៩អង្គ
១៤-ខេត្ត​ពោធិ៍សាត់ ១៧២វត្ត ​ព្រះសង្ឃ ១៤៥៨អង្គ ​
១៥-ខេត្ត​ក្រចេះ ១៣៨វត្ត ​ព្រះសង្ឃ ៩០៥អង្គ
១៦-ខេត្តព្រះវិហារ ៧៩វត្ត​ ព្រះសង្ឃ ៥២៩អង្គ ​
១៧-ខេត្តឧត្តរមានជ័យ​ ៦៧វត្ត ព្រះសង្ឃ ៤៧៤អង្គ
១៨-ខេត្តស្ទឹងត្រែង ​៥២វត្ត ​ព្រះសង្ឃ ២៤២អង្គ
១៩-ខេត្ត​កោះកុង ៤៨វត្ត ​ព្រះសង្ឃ ៣៨៣អង្គ ​
២០-ខេត្តព្រះសីហនុ ​៣៧វត្ត​ ព្រះសង្ឃ ៥០៧អង្គ​
២១-ខេត្តប៉ៃលិន ២៥វត្ត ​ព្រះសង្ឃ ៣៨៣អង្គ​
២២-ខេត្តរតនគិរី ២៤វត្ត ព្រះសង្ឃ ​​​២១១អង្គ
២៣-ខេត្ត​មណ្ឌលគិរី ១៩វត្ត ​១០៤អង្គ ​
២៥-ខេត្តកែប ១៤វត្ត ​ព្រះសង្ឃ ១២៤អង្គ៕វាសនាounalorm_01Phnom Preah Reach Troap