ជាងទឹក ជាងភ្លើង ជាងផ្សា

Company

អង្គការធនធានមនុស្សអាស៊ាន (​ ASeanHR Organization​​)   

type

Non-goverment Organization

Industry

NGO/Charity/Social Services

employees

10-50

Location

Phnom Penh

Level

Middle

Term

Full Time

Year of Exp.

Function

Operations

Hiring

Industry

NGO/Charity/Social Services

Salary

Negotiable

Qualification

Bachelor Degree

Sex

Male

Language

English-- Fair   

Age

18 ~ 30

Location

Phnom Penh;

Publish Date

Oct-08-2015

Closing Date

Nov-07-2015
  -មានសញ្ញាប័ត្ររៀនវគ្គខ្លីកាន់តែប្រសើរ
-មានបទពិោធន៏ខាងផ្នែកជាងយ៉ាងតិច២ឆ្នាំ
- សកម្មនឹងការងារស្មោះត្រង់និងមានទំនួសខុសត្រូវក្នុងការងារ(គោរពពេវេលា)
- បង្ហាញការងារផ្សេងទៀតដូចដែលបានកំណត់ភារកិច្ច
-ប្រាក់បៀវត្តន៏អាចចរចារបានតាមសមត្ថភាព
 

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. If you want to apply a job by one click with “Apply Now” button, please create a CV first and employers will review your CV online.

Click here to learn how to register and post a CV online!

Contact Person

HR Department

Phone

012 233 551 / 010 223 351 / 093 700 616

Email

[email protected]

Website

Address

#18A,St. 371, ជិតស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តន៍បាយ័នស្ទឹងមានជ័យច្រកចូលផ្លូវជាប់ហាងគុយទាវពន្លឺរស្មី